Poslovanje hotela u pokretu

Kontrola preko telefona
DCS Hotel Soft Web
Ovaj modul omogućava udaljeno praćenje poslovanja sa bilo kojeg uređaja i sa bilo koje lokacije.
 
Aplikacija se može koristiti na svim mobilnim telefonima (Android, iPhone), tabletima, laptopovima, PC, Mac računarima
na neograničenom broju uređaja putem web browser-a i ne zahteva nikakvu instalaciju.

Opcije

 • Glavni ekran sa sumiranim podacima na jednom mestu
 • Praćenje svih dešavanja u realnom vremenu
 • Pregled prometa za bilo koji period
 • Promet po načinu plaćanja (gotovina, ček, kartica)
 • Pregled soba (zauzete, slobodne, rezervisane, blokirane)
 • Grafički pregled rezervacija na vremenskoj liniji
 • Kapacitet hotela po tipovima i statusu soba
 • Detaljni pregled svih rezervacija
 • Pregled izdatih računa sa stavkama računa
 • Pregled prijava, odjava i gostiju u hotelu
 • Pregled dolazaka gostiju
 • Pregled dodatnih troškova soba
 • Dnevnik svih važnijih aktivnosti za bilo koji period
 • Promet po danima, mesecima i godinama
 • Uporedni promet za izabranu i prošlu godinu
 • Periodični izveštaj hotelskih usluga
 • Ograničeno pravo pristupa aplikaciji
 • Filtriranje svih izveštaja za bilo koji period, itd

  

 

 

DCS Hotel Soft

DCS Hotel Soft je informacioni sistem namenjen za rad u svim objektima u okviru kojih se vrše hotelske usluge:  hotelima, vilama, motelima, hostelima, prenoćištima, apartmanima i ostalim objektima. 

Sa softverom se obezbeđuje brža i kvalitetnija usluga gostima.

Detaljnije o softveru pogledajte ovde

Kontakt

Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte

 

Želite da postanete partner?

Ukoliko ste zainteresovani za distribuciju našeg softverskog paketa u Vašem regionu kontaktirajte nas